Nábory

Správca na EN discord server

• Minimálny vek 17 rokov – Moje osobné skúsenosti ma naučili, že mladým ľuďom trvá dospievanie dlhšie a drvivá väčšina nemá hodnoty, ktoré sú potrebné. • Musíš byť komunitne aktívny - Je zbytočné byť adminom, ak ste na serveri 5 minút 1 deň v týždni. • Asertivita a nestrannosť – Osoba, ktorá žiada o vstup do nášho tímu, musí mať nestranný prístup a musí dodržiavať pravidlá. Admin, ktorý je na serveri a niekto poruší pravidlá a admin reaguje na to: "Nevidel som to", "je to kamarát", ... tak to v našej komunite nefunguje, musí byť objektívny. • Vyspelosť – Samozrejme je úplne jasné, že správanie administrátora musí byť vždy príkladné, dokonca aj v tých najvypätejších chvíľach, odkedy zastupuje komunitu. Musí si byť vedomý toho, že sa na servery stretne s tými najhoršími z najhorších a ak to vie, ako by sa v určitých prípadoch zachoval. • Jazyk – Musíte vedieť komunikovať s ľuďmi z rôznych kultúr, krajín a jasne vyjadrovať svoje nápady a zámery. • Podpora zo strany komunity – Osoba kandidujúca na admina, ktorá môže priniesť veľa sťažností a problémov, by nebola dobrým kandidátom. • Lojalita – Je to pozícia značnej zodpovednosti, a preto si myslím, že človek, ktorý je vo viacerých komunitách a má povinnosti, nevenuje čas, ktorý si táto komunita zaslúži. • Bans – Tí, ktorí majú Discord, prípadne iný ban (z akýchkoľvek dôvodov), by mali byť vyradení z náboru. Admin s banom prináša veľmi zlú povesť a hovorí veľa o neserióznosti komunity. -Výhody dohodou, fluent english, prihláste sa vytvorením ticketu. Ďakujeme

Přidal: Skyblock+

Přidáno: 16.4.2023 20:12:07

Uzávěrka: 30.06.2023 (za 28 dnů)

Zařazení: Jiné