GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Schromažďované údaje, jejich účel a doba uchovávání

Schromažďujeme nezbytné údaje pro fungovaní projektu MinecraftServery.eu. Při přidání serveru nebo recenze ukládáme IP adresu a tzv. Google identifikátor, který je nezbytný pro přihlášení a následnou úpravu či smazání recenze nebo záznamu o serveru. Při odeslání hlasu ukládáme přezdívku a IP adresu. Pokud nahrajete, odešlete nebo uložíte obsah do nebo prostřednictvím našich služeb, poskytujete nám právo k užití, uchování, upravení, publikování nebo propagování. Práva, která nám udělujete jsou užita za účelem provozování, propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Veškerá data kromě hlasů ukládáme na dobu neurčitou. Hlasy ukládáme po dobu 30 dnů.

Sdílení a posílání osobních údajů

Osobní údaje s nikým nesdílíme.

Práva uživatele

Mezi práva uživatele patří export všech údajů, které o vás schromažďujeme. Dále máte právo požádat o smazání veškerých osobních údajů. Stačí nám napsat na e-mail podpora@minecraftservery.eu.